Gråtind

I år har vi 8 tusser og 7 Ole Brumm-barn i gruppen. Fire dager i uken har vi levering og henting i Løkåsfjæra der vi har lavvoer og naturlekeplass. Fjæra og nærmiljøet bruker vi året rundt, og vi legger vekt på å bruke naturen rundt oss gjennom alle fire årstider. Det å gi barna erfaringer med å være ute i all slags vær og bruke materialet som naturen gir oss er en viktig del av hverdagen vår. Vi skaper ting av naturmaterialer, vi høster bær og dyrker egne grønnsaker og vi lager mat ute. Nytt i år er hønsegården vår. Her deltar alle barna med å gi dem mat og stell.

Voksne:

  • Pedagogisk leder: Lisa Strøm Brovold
  • Friluftspedagog: Ulrik Klena
  • Assistent: Sigurd Soleng
  • Hospitant: Berit Hoel

Base: Løkåsfjæra (Gråtindlavvo) og Kjølen sin base på torsdager.

I vinterhalvåret har vi mye fokus på skiglede og snøforming ute. Friluftsprofilen er en rød tråd for oss i hverdagen og vi bruker den aktivt i forhold til å skape progresjon i læringen og gi barna bred kompetanse innenfor friluftsliv. Utfordringene som vi har ute er med på å skape viktige arenaer for læring og danning. Medbestemmelse og medvirkning er både et verktøy samt en tenkemåte.
Torsdager har hele gråtind levering og henting oppe i barnehagen. Vi deler oss opp i mindre grupper og jobber med ulike tema. Vi bruker digitale verktøy til pedagogiske aktiviteter, vi baker, og utfolder oss på kunstrommet. Vi bruker mye bilder til å evaluere arbeidet sammen med barna og lage dokumentasjoner. 
Gråtind skal dette barnehageåret jobbe spesielt med språk, friluftsliv og lek, gjennom ulike temaer og prosjekter. Med fokus på sosial kompetanse, læring og danning skal vi gi barna tid og rom til den gode samtalen, gi rom for ulike uttrykksmåter og styrke barns selvfølelse gjennom trygge rammer. Vi skal sammen med barna blant annet bruke digitale verktøy som hjelpemiddel. Hele barnehagen skal første del av året ha spesielt fokus på kroppen vår. Bli kjent med egen kropp. Vi skal samtale om å sette grenser for egen kropp, men også hva kroppen er og hva den trenger. Kosthold er en viktig del av hverdagen vår og da er hva vi spiser en naturlig samtale.

Barn og voksne skal sammen bidra til å skape et godt miljø der handlinger, tanker og meninger blir tatt vare på. De aktive voksne skal hjelpe barna til å utvikle sosiale ferdigheter gjennom aktiviteter og lek i hverdagen.