Blåmann

Blåmann 2018/2019 er en avdeling med totalt 14 barn i alderen 3-6 år. Vår base er i trelavvoen i Løkåsfjæra.

Personal
Ingvild Kristiansen (Pedagogisk leder)
Morten Beck (Barnehagelærer)
Fredrik Knudsen (Assistent)
Mona Mikalsen (Støttepedagog)


Ukerytme
Vi har levering og henting i trelavvoen i fjæra hver dag untatt torsdager, da bytter vi med avdeling rautind og har vi levering og henting på barnehagehuset i slettavegen. Vi har stort fokus på å være ute mye av dagen, men bruker også tid i lavvoen til gruppearbeid og lek. Barna har med seg matpakke en dag i uken og får servert varmmat to dager i uken. 

Aldershomogene klubber
Mellom september/oktober starter vi med aldershomogene klubber en dag i uken. Da møtes barn og voksne på tvers av avdelinge og har lek, aktiviteter og prosjekt sammen. De forskjellige klubbene er:
Museklubben er for de barna som er født i 2016
Ole Brumm-klubben er for de barna som er født i 2015
Tusseklubben er for de barna som er født i 2014

Vennskapsgrupper starter etter nyttår, da møter de eldste barna andre barn de skal begynne på skole med til høsten. 

Faglig fokus

Språkstimulering og lekegrupper
Vi fokuserer mye på språkstimulering og jobber med Snakkepakken som metode. Vi bruker bøker, bilder og figurer i samlinger. Vi forteller eventyr i form av bordteater og vi deler barna inn i mindre grupper på tvers av alder og med tanke på vennskap. Barna er selv medvirkende og aktiv i oppleggene. Vi har leseregistrering på avdelinga og vi besøker Biblioteket jevnlig. En gang i måneden har vi besøk av bokbussen og da skiftes bøkene ut i bokkassen.

Naturvitenskap
Vi undres over og undersøker det vi finner i naturen, bruker forskerkasse med mye utstyr som f.eks mikroskop. Vi blir å ha et vennetre og værstasjon som vi skal besøke gjevnlig gjennom året for å se hvordan årstidene påvirker omgivelsene. 

Musikk og drama
Vi har fokus på samlinger med sang og bevegelse. Vi bruker littratur og lager vår egen som prosjekt. Fokus på rollelek og teater.

Årshjul
Barnehagen har faste månedlige temaer som vi jobber med, og vår friluftsprofil. Mer om dette er å lese i årsplan for barnehagen.