Barnehagevedtekter

Barnehagevedtektene supplerer Tusseladden friluftsbarnehage SA sine selskapsvedtekter og følger Lov om Barnehage