Vedtekter oppdatert etter Årsmøtet 17.juni 2021

Barnehagens vedtekter oppdatert etter siste Årsmøte 17. juni 2021.