Vedtekter oppdatert etter Årsmøtet 17.juni 2021

Barnehagens vedtekter oppdatert etter siste Årsmøte 17. juni 2021. Det ble ikke gjort noen vedtektsendringer på Årsmøte 2.juni 2022.