Om barnehagen

Tusseladden friluftsbarnehage er en foreldredrevet barnehage på Kvaløysletta i Tromsø kommune. Barnehagen legger særlig vekt på friluftsliv og utelek.

Tusseladden har i alt 6 avdelinger, og gir tilbud til 90 barn med hel eller delt plass. Barnehagen holder til i et utradisjonelt barnehagebygg over tre etasjer sentralt på Kvaløysletta. Vi har også to store naturlekeplasser i umiddelbar nærhet, med til sammen fire lavvoer.

Likeverd og medvirkning
I tillegg til friluftsprofilen står arbeidet med å skape en barnehage preget av likeverd sentralt. Gjennom ulike prosjekter som Tegn til Tale, kunst og kreativitet, Menn i Barnehage, flerkulturelt arbeid og pedagogisk ledelse, søker vi å skape en barnehage som tar vare på mangfoldet og utfordrer både barn og voksne på likeverd og medvirkning.

Årsplan
Vil du vite mer om barnehagen? 
Klikk her for å laste ned årsplanen for inneværende barnehageår