Foreldrebetaling

Her finner du en oversikt over foreldrebetaling + kostpenger for 2018.

Det er 11 betalingsmåneder i året. To måneders oppsigelse. Juli er ikke oppsigelses-måned. Forskuddsbetaling 3500 kroner betales når man bekrefter at man har mottatt plass. Betales tilbake når barnet slutter i barnehagen, om all dugnad er utført.

Ny pris fra 01.01.2018

Full plass 2910 kroner + kost 645 kroner = 3555 kroner

To barn full plass 2910 + 2037 + kost 1290 = 6237

60% plass 2037 + kost 400 = 2437

50% plass  1746 + kost 330 = 2076