Kjølen

BARN: 10 barn, 1 år VOKSNE: Pedagogisk leder: Mona Ch Kristiansen Barnehagelærer: Maria Stellander Barne og ungdomsarbeider: Henriette Richardsen Base: Midtetasjen, inngang sør, øversiden.

Kjølen er den minste avdelingen i barnehagen. Her vil vi iløpet av høsten få 10 barn på 1 år. Vi holder til i midtetasjen, og avdelingen er innredet for motorisk utfoldelse for barna og aldersgruppen.

På kjølen vil vi denne høsten ha fokus på tilvenning og tilknytning, og både barn og foreldre skal føle seg velkommen og ivaretatt på kjølen. På kjølen skaper vi trygge barn gjennom gode og faste rutiner, kontaktvoksen til hvert barn, omsorg, lek, mestring, humor og glede i hverdagen. Dette oppnår vi også gjennom utstrakt tilvenningsperiode. 

Rammeplanen sier også at " barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge tilrette for at barnet får en trygg og god start i barnehagen. Barnehagen skal tilpasse rutiner og organisere tid og rom slik at barnet får tid til å bli kjent. Barnehagen skal sørge for tett oppfølging, og barnet skal oppleve tilhørighet og trygghet til å leke, utforske og lære"

På kjølen vil vi iløpet av dette barnehageåret ha fokus på START. Start er et materiell for bruk i samlingsstund og til hjelp for barnehagen i arbeidet med å utvikle barns sosiale og emosjonelle kompetanse. Utviklingen av sosiale ferdigheter starter tidlig og gir barnet mulighet til å ha et positivt samspill med omverdenen gjennom å forstå følelser og relasjoner. Temaer som er knyttet opp til dette er glad, lei seg, sint, overrasket, etter tur, være sammen med flere. Barna lærer ferdighet som i begrepet "VI", og utvikler empati og selvfølese.

I tillegg så vil vi følge årshjulet til barnehagen, og jobbe med temaer knyttet til det. Temaene blir presentert i samlingsstundene, og vi knytter temaene opp til aktiviteter både ute og inne gjennom dagen/ måneden.

På kjølen er vi opptatte av at barna skal føle seg sett og hørt. Det er viktig at barna opplever at deres deres handlinger, tanker og meninger blir anerkjent og kommer til uttrykk. Dette er måter barn medvirker på. 

Med dette så samler vi oss under mottoet om at på kjølen er det:

" Trygge barn i et lekende læringsmiljø "