Hollenderen

Velkommen til Hollenderen! Vi er en småbarnsavdeling med 12 barn i alderen 1-3 år. Barnehageåret 18/19 er det to 2017-barn og ti 2016-barn hos oss.

Ansatte 

Pedagogisk leder: Kjell Tore Kampevoll
Barnehagelærer: Katrine Johansen Hofstad
Barne- og ungdomsarbeider: Camilla Pettersen og Elisabeth Eriksen (50%)
Assistent: Peder Aspenes


Hverdagen vår

Mandager, onsdager og torsdager er vi i barnehagen i Slettaveien 60. Her har vi avdeling i midtetasjen, med inngang på nordsiden. 
Tirsdager og fredager er vi i Løkåsfjæra. I løpet av høsten 2018 får vi en småbarnslavvo som vi skal ha fast base i. Inntil den kommer vil vi være i Gråtind sin lavvo på tirsdager, og Trehørningen sin lavvo på fredager. 

Hverdagen vår er basert på forutsigbarhet og rutiner. Dette er med på å skape trygghet hos de yngste barna. Ukesplaner med dagsrytme blir sendt ut til foreldregruppen hver fredag. 


Satsningsområde barnehageåret 18/19

Barnehageåret 18/19 har vi sosial kompetanse som satsningsområde på Hollenderen. Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver skriver at "Sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskaper og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill." Det er med andre ord grunnleggende for barnas sosiale liv og utvikling. 

For å jobbe med sosial kompetanse kommer vi til å ha fokus på lek, fellesskap, vennskap, trygghet og språk i hverdagen. Barnas fremste læringsarna er i leken, så å legge tilrette for et godt lekemiljø i barnegruppa er noe av det viktigste vi gjør. Gjennom leken lærer de å kommunisere med hverandre, de skaper vennskap og fellesskap, og de lærer sosiale normer og regler. Vi voksne er tilstede som veiledere, medlekende, eller som observatører - det er vår jobb å se hva barna har behov for. 

Sosial kompetanse kommer til å være en naturlig del av hverdagen vår gjennom blant annet: 

  • Samlinger om vennskap, venner, og følelser 
  • Sanger og bøker om vennskap, venner, og følelser 
  • Fokus på å snakke sammen når det oppstår krangler/uenighet 
  • Samarbeid i hverdagen (hjelpe til å rydde, dekke på bord, etc.) 
  • Opplegg og aktiviteter