Planleggingsdager

Tusseladden friluftsbarnehage har 6 planleggingsdager hvert år. Da er barnehagen stengt. Her finner du en oversikt over planleggingsdagene dette barnehageåret

Planleggingsdager er viktige dager for å kunne samkjøre og utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Med 6 avdelinger og 30 medarbeidere er det ikke mulig å få dette til uten å stenge noen dager. Vi tror planlegging og kursdager er viktige verktøy for å sikre kompetansen og beholde kvaliteten på det arbeidet som gjøres i barnehagen.

Planleggingsdager barnehageåret 2019/2020:
  • torsdag  03. og fredag 04. oktober
  • mandag 18. november
  • Torsdag 02 januar
  • Torsdag 30 april
  • Fredag 22 mai