Ansatte

Administrasjon

Heidi Buvang

Stilling: Styrer
918 69 600
heidi@tusseladden.com

Heidi har jobbet i Tusseladden siden 1996, og vært pedagogisk leder siden 2001. Heidi er utdannet førskolelærer med fordypning i forming. Er øvingslærer.

Torgunn Hansen

Stilling: Kontormedarbeider

Torgunn har erfaring fra hotellresepsjon, forsikringsselskap og sekretærarbeid. Hun jobber blant annet med oppfølging av foreldrebetaling. Har jobbet i Tusseladden siden 2007.

Blåmann

Gråtind

Hollenderen

Hege Lyngmo

Stilling: Pedagogisk leder
975 77 121
hege@tusseladden.com

Hege er utdannet barnehagelærer og har vært ansatt i barnehagen siden høsten 2018. Hege har småbarnspedagogikk som fordypning.

Kjell Tore Kampevoll

Stilling: Barnehagelærer
Kjell@tusseladden.com

Morgan Olsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
morgan@tusseladden.com

Kjølen

Jill Heidi Antonsen

Stilling: Pedagogisk leder
417 84 048
jill-heidi@tusseladden.com

Maria Stellander

Stilling: Barnehagelærer
maria@tusseladden.com

Nordtind

Fredrik Knutsen

Stilling: Assistent

Sigurd Soleng

Stilling: Assistent

Ingvild Kristiansen

Stilling: Pedagogisk leder
975 77 122
ingvild@tusseladden.com

Ingvild er utdannet barnehagelærer, og har pedagogisk veiledning med vekt på relasjonsbygging som fordypning. Ingvild har jobbet i Tusseladden siden 2006. Høsten 2019 tok hun videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring, inkludert barn med norsk som andrespråk. Ingvild er en av barnehagens praksislærere.

Torunn Wilhelmsen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
torunn@tusseladden.com

Torunn har jobbet i Tusseladden helt siden 1991. Hun er kreativ og har forming som sitt felt. Hun er en av de som har ansvaret for det som skjer på kunstrommet, et av spesialrommene til barnehagen.

Ulrik Klena

Stilling: Pedagogisk medarbeider

Dugnadsansvarlig

Mona Elisabeth Mikalsen

Stilling: Støttepedagog
mona.mikalsen@tusseladden.com

Mona jobber som støttepedagog i barnehagen vår og er for tiden knyttet opp mot avdeling Blåmann.

Rautind

Elisabeth Eriksen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
Elisabeth@tusseladden.com

Jeanett Heide

Stilling: Barnehagelærer
Jeanett@tusseladden.com

Katrine J. Hofstad

Stilling: Pedagogisk leder
Katrine@tusseladden.com

Katrine er utdannet barnehagelærer og har vært ansatt i barnehagen siden høsten 2017. Katrine har fordypning i småbarnspedagogikk.

Vanja Eriksen Strøm

Stilling: Pedagogisk medarbeider
vanja@tusseladden.com

Sørtind

Fredrik Knutsen

Stilling: Assistent

Mona Kristiansen

Stilling: Pedagogisk leder
975 77 123
mona@tusseladden.com

Mona er utdannet førskolelærer. Har vært i Tusseladden siden 2004. Har fordypning i organisasjon og ledelse. Mona har ansvar for Tussekoret og musikk for 6-åringene. Er øvingslærer.

Linda Cathrine Jensen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider

Var lærling på barnehagen 2005-2006. Linda har jobbet i Tusseladden siden høsten 2007.

Tom-Kristian Jonassen

Stilling: Barne- og ungdomsarbeider
tom-kristian@tusseladden.com

Morten Beck

Stilling: Barnehagelærer
morten@tusseladden.com

Tussene

Andre ansatte

Trine Danielsen Kielland

Stilling: Barnehagelærer
958 43 349
trine.kielland@tusseladden.com

Trine var med å starte barnehagen i 1980. Hun har også erfaring fra kommunalt ungdomsarbeid, og bistandsarbeid i Sri Lanka. Trine er førskolelærer med videreutd innenfor øk og ledelse. Øvingslærer.