Foreldrebetaling

Her finner du informasjon om foreldrebetaling.

Det er 11 betalingsmåneder i året. To måneders oppsigelse. Juli er ikke oppsigelses-måned. Forskuddsbetaling 3500 kroner betales når man bekrefter at man har mottatt plass. Betales tilbake når barnet slutter i barnehagen, om all dugnad er utført.

Foreldrebetaling  pr. 01.01.2023:  3000 kroner for kommunale og private barnehager 100% plass

Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr 2 og 70% for søsken nr 3 eller flere.

Kostpenger kommer i tillegg.

pr. 1 august 2022 er full kost 765 kr. vedtatt av eierstyret gjeldende fra 1 juni 2021.