Foreldrebetaling

Her finner du informasjon om foreldrebetaling.

Det er 11 betalingsmåneder i året. To måneders oppsigelse. Juli er ikke oppsigelses-måned. Forskuddsbetaling 3500 kroner betales når man bekrefter at man har mottatt plass. Betales tilbake når barnet slutter i barnehagen, om all dugnad er utført.

Foreldrebetaling for 2021:  3 230 kroner for kommunale og private barnehager.

Har du flere barn i barnehage som er bosatt på samme adresse, betaler du 70% av prisen for det andre barnet og 30% av prisen for barn nummer tre. 

Her er kommunens oversikt:  https://pub.framsikt.net/2021/tromso/bm-2021-handlingsprogram_2021-2024/#/generic/summary/61c4b690-0204-4319-a16c-0c2d018e441e-cn?scrollTo=t-13

Kostpenger kommer i tillegg.