Planleggingsdager

Tusseladden friluftsbarnehage har 6 planleggingsdager hvert år. Da er barnehagen stengt. Her finner du en oversikt over planleggingsdagene dette barnehageåret

Planleggingsdager er viktige dager for å kunne samkjøre og utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Med 5 avdelinger og25 medarbeidere er det ikke mulig å få dette til uten å stenge noen dager. Vi tror planlegging og kursdager er viktige verktøy for å sikre kompetansen og beholde kvaliteten på det arbeidet som gjøres i barnehagen.

 
 
Planleggingsdager barnehageåret 2020-2021
 
Torsdag 8 oktober
Fredag   9 oktober
Mandag 16 november
Fredag 19 februar
Fredag 30 april
Fredag 14 mai