Planleggingsdager Barnehageåret 2022-2023 + våren 2024

Tusseladden friluftsbarnehage har 6 planleggingsdager hvert år. Da er barnehagen stengt. Her finner du en oversikt over planleggingsdagene dette barnehageåret

Planleggingsdager er viktige dager for å kunne samkjøre og utvikle det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Med 5 avdelinger og 25 medarbeidere er det ikke mulig å få dette til uten å stenge noen dager. Vi tror planlegging og kursdager er viktige verktøy for å sikre kompetansen og beholde kvaliteten på det arbeidet som gjøres i barnehagen.

 
 
Planleggingsdager barnehageåret 2022-2023+ våren 2024.
Våren 2022
Mandag 3 januar 2022
Fredag 25. mars 2022
Fredag 27.mai 2022
 
Høsten 
6 og 7 oktober 2022
14.november 2022
 
Våren 2023
2.januar 2023
6. mars 2023
28.april 2023
 
Høsten 2023
5 og 6 oktober
13.november
 
Våren 2024
2.januar
26.februar
22.april