Rautind

Velkommen til Rautind! Vi er en småbarnsavdeling med 15 barn. Barnehageåret 20/21 har vi ti 2017-barn og fem 2018-barn.

Barn: 15 barn, 2-3 år
Personale:
Katrine Johansen Hofstad (pedagogisk leder)
Jeanett Heide (barnehagelærer, 80%)
Elisabeth Eriksen (barne- og ungdomsarbeider, 50%)
Vanja Strøm Eriksen (fagarbeider)
Julie Sveinsen (fast vikar, 20%)
Kjell Tore Kampevoll (ekstraressurs på huset) 
Avdeling: Underetasjen i Slettavegen 60, med inngang på nordsiden.


Rautind holder til i kjelleren på barnehagehuset. Her har vi tilgang til et dramarom, en familiekrok, og flere andre rom som barna kan leke og utforske i. Vi er så heldig at vi er i umiddelbar nærhet til barnehagens kunstrom, et rom vi bruker ofte for å utforske kreativiteten vår.

Som del av en friluftsbarnehage har vi mye fokus på uterommet, og på å gi barna gode opplevelser i naturen. Vi ønsker å lage et godt grunnlag for friluftsglede og uteliv som barna kan ha glede av resten av livet. Normalt har Rautind to fjæradager i uka med base i Småbarnslavvoen, men på grunn av covid-19 og de strenge smittevernsreglene vi må forholde oss til er dette utsatt inntil videre. For å imøtekomme barnehagens friluftsprofil utnytter vi det fine uteområde vårt godt, og vi har en fast turdag i uka. Da går hele gruppa og utforsker nærområdet – kanskje går vi ned til Finlandfjæra, gapahuken i skogen, eller kanskje vi utforsker nye områder vi ikke har utforsket før? På gruppedelingsdager går mindre grupper på tur i nærområdet vårt.

Satsningsområde for barnehageåret 20/21 er trygghet og vennskap. Rammeplan for barnehagen (2017) sier at: «Å bidra til at alle barn som går i barnehagen, får en god barndom preget av trivsel, vennskap og lek, er fundamentalt» (s. 8). Vi vil derfor jobbe for at alle barna skal føle seg trygge på avdelingen vår. For de yngste barna er trygghet grunnleggende for at de skal kunne utvikle seg (det være språk, motorikk, sosial kompetanse, etc.), utforske, skape vennskap og gi seg hen i den viktige leken. Ved å fokusere på vennskap ønsker vi å gi barna et godt utgangspunkt for å snakke om følelser (egne og andres), sette grenser for seg selv, kunne ta andres perspektiver, vise hensyn, og viktigst: Skape og ta vare på vennskap.

For å jobbe med dette vil vi skape trygge og forutsigbare rammer på Rautind, og alle barna skal oppleve å ha en trygg voksen de kan sitte på fanget til om de trenger det. For å skape et felles utgangspunkt for barna vil vi ha faste gruppedelingsdager, felles samlinger og jobbe med forskjellige tema. Her vil vi følge barnehagens årshjul, samt at vi vil trekke inn barnas egne interesser inn i hverdagen og jobbe videre med det.