Rautind

Avdeling Rautind (2022/2023) er en småbarnsavdeling med 10 barn. i alderen 2-4 år vi bruker mye tid i naturen og uteområdet er stort og magisk.

Barn:
10 barn, 2-4 år

Personal:
Martin (Pedagogisk leder)

Oda (Lærling)

Anna (barne og ungdomsarbeider)

Silje (Assistent)

Mona & Andrè (Spesialpedagog)Lokale:
Hovedbase: underetasjoen i Slettavegen 60
Tilleggsbase: Blåmannslavvoen i Eidvegen 80


Hovedfokus:
På Rautind dette året er står sosial kompetanse som hovedfokus. Det vi legger i dette begrepet er egen evne til å fungere i en gruppe med andre mennesker. Vi ønsker at barna skal ha en god grunnmur for veien videre, både på storbarnsavdeling, skole og i framtiden. Glede og humor er noe vi har et bevist forhold til da vi ser på det som en viktig nøkkel til lystbetont samspill og læring. Det å le sammen gir alle en god følelse og styrker relasjoner.

Vi har stort fokus på faste rammer og rutiner for å skape god forutsigbarhet for barna. Når barna er forberedt på hva som skal skje vil de kunne tilpasse seg på en god måte i hverdagen. Vi er også bevist på spontanitetens verdi. Det å ta barnas innspill og interesser på alvor og bygge videre på dette er med på å skape god danning. 

Personalet er opptatt av å bruke sine sterke sider i sitt pedagogiske arbeid. Vi sitter på mye kunnskap og kompetanse, blant annet innen musikk, kunst, mat, vitenskap, planting, drama og ikt fag. slik at barna skal få muligheten og erfare mye spennende sider av hverdagen.