Sørtind

BARN: 20 barn, 3-4 år VOKSNE: Pedagogisk leder: Mona Ch Kristiansen Barnehagelærer: Morten Beck Barne og ungdomsarbeidere:Tom Kristian Jonassen og Linda Jensen Ekstraressurs: Fredrik Knutsen Base: Løkåsfjæra (Fjærahuset og lavvo)

Velkommen til Sørtind.

Sørtind vil for barnehageåret 2020-21 være en 3-4 års avdeling, en ny avdeling med oppstart høsten 2020. Avdelingen vil ha base i fjæra, på fjærahuset. Vi vil også disponere en lavvo.

På Sørtind vil det dette barnehageåret være 20 barn, satt sammen fra andre avdelinger på barnehagen.

Fokusområdet for Sørtind vil i år være vennskap og sosial kompetanse.

I rammeplanen står det at sosial kompetanse er en forutsetning for å fungere godt sammen med andre og omfatter ferdigheter, kunnskap og holdninger som utvikles gjennom sosialt samspill. Alle barn skal kunne oppleve og erfare at de er betydningsfulle for fellesskapet og å være i positivt samspill med barn og voksne. Barnehagen skal aktivt legge tilrette for utviklingen av vennskap og sosialt fellesskap. Støtte og oppmuntre, og forebygge utestenging, mobbing og uheldige samspillsmønstre.

Vi følger årshjulet til barnehagen og vil gjennom året blant annet være innom de store temaene som høst, vinter og vår, med alt det innebærer. Det være økosysystemet og bladene som faller av trærne, til trekkfuglene som kommer tilbake på våren. Livet i havet og flua og edderkoppen som våkner fra vinterdvale. Hvilke dyr sover om vinteren? det er mange forunderlige spørsmål som dukker opp, og som vi felles finner ut av. Vi bruker samlingsstunden som en forsterker til temaarbeid og introduksjon av nye tema.

Ut fra friluftsprofilen til barnehagen, har vi "friluftsglede" som også vil følge oss gjennom året. Vi vil ha fokus på å bruke uteområdet og nærområdet rundt barnehagen. Vi vil pakke sekken for kortere og lengre turer. Det være å gå fjæra bort til stranda, eller gå til gapahuken. Eller ta bussen til Slettaelva eller til Charlottenlund. Mange muligheter. Vi har hengekøyer og barna kan hvile mens vi er på tur.

I rammeplanen står det under fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse at barnehagen skal legge tilrette for at barna får oppleve bevegelsesglede, mental og sosial velvære og fysisk og psykisk helse. Barna skal oppleve motivasjon og mestring ut fra egne forutsetninger.

Noe av det viktigste for barns utvikling er LEKEN! Områet vårt i fjæra inviterer til mye fin og viktig lek. Vi deler området med Nordtind, og det vil gjennom dagen være muligheter også for å leke på tvers av gruppene. Dette gjelder også innad avdelingene. Vi har mange søsken på tvers av avdelingene, og det er også viktig at de får mulighet for noen treffpunkter. Med at vi jobber slik på tvers, vil det være mulighet for nye venner, noen å strekke seg etter, noen å ta ekstra hensyn til, gi og ta, dele og vise omsorg.