Hollenderen

Velkommen til Hollenderen!

Ansatte 

  • Pedagogisk leder: Hege Lyngmo
    Barnehagelærer: Kaja Olufsen
  • Barnehagelærer: Kjell Tore Kampevoll (40%)
    Barne- og ungdomsarbeider: Morgan Olsen
  • Assistent: Astrid Listad Sveinsen

 

Base: Midtetasjen, inngang på nordsida.

På Hollenderen er vi i år ei blandet barnegruppe med ett- og toåringer. Vi har flyttet avdelinga vår over til andre siden på midtetasjen. Her har vi flere lekerom og mulighet til å dele oss i grupper for å gjøre ulike aktiviteter inne.

Vanligvis ville Hollenderen vært to dager i uka i småbarns-lavvoen vår i fjæra, men på grunn av Covid-19 må det utsettes inntil videre. Så lenge smittevernhensyn tilsier at vi ikke kan bruke lavvoen, vil vi på Hollenderen ha ekstra fokus på hvordan vi kan imøtekomme barnehagens friluftsprofil på andre måter. Hvordan vi gjør dette vil være avhengig av årstidene, barnas forutsetninger og vil nok endre seg i løpet av året. I begynnelsen av barnehageåret har vi fokus på turer i nærmiljøet med hviling og måltider ute. Etter hvert som barna utvikler seg og mestrer mer vil vi prøve på lengre turer, både i avstand og tid. Vi er heldige og har et flott uteområde i Tusseladden, men vi vet at turer i variert terreng påvirker barnas grovmotoriske utvikling. I tillegg gir turer et helt eget samhold på avdelingen, hvor barna har felles opplevelser, nært knyttet til naturen rundt oss. Opplevelsene vi får på tur, om det er hva vi ser eller hva vi gjør bidrar også til at barna får førstehåndserfaringer i naturen. Turene våre blir en viktig arena for samtaler og språkutvikling. Språket til barna er i stadig utvikling, og vi vil derfor at de skal bli «badet i språk», slik at de har et stadig utviklende ordforråd.

På Hollenderen er vi opptatt av barns medvirkning og at barna skal føle at deres handlinger, tanker og meninger blir anerkjent og kommer til uttrykk. I rammeplan for barnehagen står det at «Alle barn skal erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen». Vi har små og store prosjekter gjennom året med utgangspunkt i barnas undring og interesser. Vi følger barnehagens årshjul og leker oss fram mens vi tilpasser temaarbeidet ut fra barnas modenhet. Barn lærer og utvikler seg gjennom lek. I leken opplever vi glede, humor, spenning og mestring. På Hollenderen skal barna møte aktive og tilstedeværende voksne. Det er viktig for oss at miljøet i barnehagen er trygt. Hos oss skal alle barna oppleve at de har en trygg base for å utforske omgivelsene og en sikker havn for trygghet og trøst (trygghetssirkelen).