Hollenderen

Velkommen til Hollenderen! Vi er en småbarnsavdeling med 10 barn i alderen 1-2 år. Barnehageåret 19/20 har vi ni 2018-barn og ett 2019-barn hos oss.

Ansatte 

Pedagogisk leder: Hege Lyngmo
Barnehagelærer: Katrine Johansen Hofstad
Barne- og ungdomsarbeider: Camilla Pettersen


Hverdagen vår

Det første barnehageåret til barna er vi fast i Slettaveien 60. Her har vi avdeling i midtetasjen med inngang på sørsiden. Avdelingen vår er innredet for motorisk utfoldelse for aldersgruppen.
Hverdagen vår er basert på forutsigbarhet og rutiner. Dette er med på å skape trygghet hos de yngste barna. Vi har fokus på tilvenning og tilknytning, og er opptatt av at både barn og foreldre skal føle seg velkommen og ivaretatt hos oss. På Hollenderen skaper vi trygge barn gjennom gode og faste rutiner, kontaktvoksen til hvert barn, omsorg, lek, mestring, humor og glede i hverdagen.

Gjennom barnehageåret vil vi ha forskjellige tema inspirert av barnehagens årshjul. Vi vil leke oss frem og tilpasse temaarbeid ut fra barnas interesser og modenhet. Månedsplan vil bli lagt ut på KidPlan i begynnelsen av hver måned så foreldre kan følge med på hva vi gjør. KidPlan vil ellers bli brukt fast for å legge ut bilder og annen dokumentasjon fra hverdagen vår.