Hollenderen

Hollenderen er avdelingen for 2 åringene i barnehagen. Her er det fokus på språk og sosial kompetanse.

Barn:
12 barn (alle født i 2021)

Personal:
Lena (Pedagogisk leder)

Maria (Barnehagelærer #2)

Anne Kristine (Assistent)

Janka (Assistent)Lokale:
Midtetasjen i Slettavegen 60Hovedfokus:
På hollenderen jobber vi aktivt for å skape en trygg og god tilværelse for de aller minste. For å jobbe mot dette målet har vi daglig stort fokus på forutsigbarhet, omsorg, kjente rutiner, samspill, lek, ro,, hvile, rom for utforskning, glede og humor. 

Voksenrollen:
Vi i personalet er barnas trygge havn. Barna skal altid ha et fang og få sitte på når det trenger det. Om barna har en god veksling av dette og å være ute på gulvet med de andre barna ser vi på som en oppskrift til å gradvis bli mer trygg. Vi i personalet er også svært opptatt av tilstedeværelse og samspillet oss imellom da det har stor innvirkning på barnas opplevelse i barnehagen. Med godt samarbeid og miljø bygger vi sammen med barna en solid grunnmur for veien videre.

Rutiner:
For at dagene skal bli mest mulig forutsigbare for barna holder vi en fast gang gjennom hele dagen. Underveis snakker vi og forbereder barna på hva som skal skje i nermeste framtid. Over tid vil dette gjøre at barna blir mer og mer trygge, noe som da åpner opp for mer spontane hendelser. 

Sikkerhet:
Vi har stort fokus på HMS og tilpasser både avdelingen og uteområdet slik at det er trygt for barna og færdes der. Vi drøfter gjevlig hva som er trygt og utrygt.