Søk om plass

Søknad om opptak til Tusseladden friluftsbarnehage skjer gjennom samordna opptak i Tromsø kommune. Søknadsfrist for hovedopptaket er 01.mars Søsken må søke innen 01 februar. Frist for å søke overflytting til annen barnehage er 01 februar

Kommunale og private barnehager samordner opptaket. Søkere til barnehageplass vil få svar på sin søknad innen utgangen av mars

Les mer og søk om barnehageplass på nettsidene til Tromsø kommune

Søknad om plass til søsken
Søsken som ønsker barnehageplass må søke innen 01 februar gjerne tidligere hvis dere vet dere skal søke.

Endring av plasstørrelse
Barn som har plass trenger ikke å søke på nytt for hvert år. Bare hvis dere ønsker å endre størrelsen på plassen til barnet må dere søke på nytt. Søknad om endring må være oss i hende innen 01 februar

Overflytting til annen barnehage
Søknadsfrist for overflytting til annen barnehage er 01 februar. 

 

Nytt barnehageår starter 1. august.