Kjølen

BARN: 12 barn, 2 år VOKSNE: Pedagogisk leder: Mona Ch Kristiansen Barnehagelærer: Maria Stellander Barne og ungdomsarbeidere:Henriette Richardsen og Linda Jensen Base: Midtetasjen, inngang nord, øversiden.

Nå har vi på Kjølen vært sammen et helt år, og barn og voksne har sammen flyttet base over til andre siden av midtetasjen som vi til daglig deler sammen med Hollenderen som iår er 1 års gruppa. Den nye basen vår, er tilpasset aldersgruppa 2 år.

Dette året blir vi også å ha lavvodager i fjæra. Torsdager og fredager vil det være levering og henting i fjæra. Vi har kjempefin lavvo som vi vil trekke inn i for å spise og hvile. Ellers vil lavvolivet bestå av mye lek og utforsking både i fjæra, i skogen og i nærområdet ut fra temaer og årstider.

I rammeplanen står det: " Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagen skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Arbeidet med omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk skal ses i sammenheng, og samlet bidra til barns allsidige utvikling."  Dette er ting vi jobber med gjennom temaer i årshjulet til barnehagen. Vi vil også jobbe med prosjekter knyttet opp mot eventyr.

På Kjølen vil vi iløpet av dette barnehageåret også ha fokus på START. START er et materiell for bruk i samlingsstund og til hjelp for barnehagen i arbeidet med å utvikle barns sosiale og emosjonelle kompetanse. Utviklingen av sosiale ferdigheter starter tidlig og gir barnet mulighet til å ha et positivt samspill med omverden gjennom å forstå følelser og relasjoner. Temaer som er knyttet opp til dette re glad, lei seg, sint overrasket, etter tur, være sammen med flere. Barna lærer ferdighet som i begrepet "VI", og utvikler empati og selvfølelse.

På Kjølen er vi opptatte av at barna skal føle seg sett og hørt. det er viktig at barna opplever at deres handlinger, tanker og meninger blir anerkjent og kommer til uttrykk. Dette er måter barn medvirker på. Med dette så samler vi oss under mottoet om at på Kjølen er det: " Trygge barn i et lekende læringsmiljø "