Nordtind

Barn: 21 barn, 3-6 år. Personal: Pedagogisk leder: Ingvild Kristiansen Barne -og ungdomsarbeider: Torunn Wilhelmsen Barne -og ungdomsarbeider: Mikis Olsen Barne -og ungdomsarbeider: Per Enge % Friluftspedagog: Ulrik Klena % Base: Ørnfløya lavvo og Gråtind lavvo

Velkommen til friluftsgruppa Nordtind

Nordtind vil for barnehageåret 2023-24 være en 3-6 års avdeling, med base i to av lavvoene i Løkåsfjæra. Dette året vil det fra desember-23 være 21 barn på Nordtind og vi vil fordele oss aldershomogent mellom lavvoene vi disponerer. Selv om vi har hver vår lavvo, vil gruppene samarbeide tett og barna kan gå mellom lavvoene, i frilek eller planlagte aktiviteter som er knyttet opp mot tema til barnehagens årshjul og satsningsområder.

Nordtind kommer til å disponere fjærahuset to dager i uka, og her blir det temaarbeid, gruppedeling og kreativ utfoldelse på tvers av gruppene. Vi kan lage mat på storkjøkkenet og vi har et eget skap med formingsutstyr når vi gjør prosjekter.

I Barnehageloven kap.8 står det at vi skal ha fokus på barns psykososiale barnehagmiljø, mobbing og krenkende adferd. Det betyr at vi er forpliktet til å jobbe med dette. Alle barn skal ha det trygt og godt i barnehagen. Vi jobber for at alle barn skal ha en venn, ha noen å leke med og at de skal trives og føle seg vel på Nordtind. Derfor jobber vi aktivt hver dag med å fremme positive opplevelser og godt samspill mellom barna. Og dette gjør vi i et samarbeid med barnas foreldre. Vi deler barna i mindre lekegrupper, gjerne inne i lavvoene eller vi går på turer med mindre gruppe barn. Her kan de oppdage og bygge nye vennskap, når leken får gode vilkår.

Nordtind samarbeider tett med den andre friluftsgruppa, Sørtind. Gruppene har valgt å ha samme satsningsområde dette barnehageåret. Vi skal jobbe med eventyr, med ulike sjangrer og fortellerteknikker. Her vil spesielt barnas språkutvikling stå i fokus. Videre har vi et satsningsområde som vi har kalt friluftsglede med fysisk fostring. I tråd med kap.8 vil vi også jobbe med vennskap og relasjoner.

Dette året starter vi opp igjen med aldershomogene klubber. Alle barna på Nordtind får sin egen klubb som de følger en dag i uka. 3-åringene går i Museklubben og møter barn og personal fra Rautind avdelinga. 4-åringene følger Ole Brumm klubben, hvor de møter alle på samme alder fra Sørtind. Tusseklubben er for alle førskolebarna som starter på skolen høsten-24. Vennskap, gode relasjoner og sosial kompetanse følger oss gjennom alt vi planlegger.

Barnehagen har utarbeidet en egen friluftsprofil som sier noe om progresjon og fokusområder for de ulike alderstrinnene. Denne bruker vi når vi planlegger, både på avdelingsnivå men også i de aldershomogene klubbene. Det kan bla. være at barna skal få være med å lære å tenne opp bål ute på tur gjennom barnehageoppholdet.

Å jobbe med eventyr, gjør at barna får leve seg inn i en annen og fantastisk verden og bidrar til at barn utvikler sin egen fantasi. Vi har flerspråklige barn på Nordtind og gjennom eventyr og fortellinger får barna tilgang til ord og begreper som er tett tilknyttet norsk kultur, samt karakterer og vendinger som inviterer dem inn i den nye kulturen som de også er en del av.

Vi ønsker å ta tilbake regellekene, vi bruker dagtavle i samlinger, sang, rim og regler trekkes opp fra våre samlingskofferter. Vi har alltid tilgang til bøker i lavvoene, og de byttes ut en gang i måneden når Bokbussen besøker barnehagen. I tillegg drar vi inn til byen og besøker biblioteket og deltar på eventyrstunder der.

Friluftsgleden er stor i fjæra vår og vi er mye ute gjennom dagen. Vi liker oss på tur, og barna har egne tursekker hengende i lavvoen om vi plutselig har lyst å gå på en spontan tur en dag. Tussene gjennomfører 5 på topp (fjellturer) som er fast tradisjon i vår barnehage. Vi har også en egen gapahuk oppe i skogen (lysløypa) som vi besøker jevnlig. Leken er barnas væremåte og er den viktigste aktiviteten hos små barn. Derfor vil vi tilrettelegge for lek, hjelpe barna inn i lek, inspirere til ny lek og vi ønsker å være aktive med i barnas lek. Ettermiddagene ute inviterer til mye lek, også på tvers av avdelingene.