Nordtind

Barn: 20 barn, 3-6 år. Voksne: Pedagogisk leder: Ingvild Kristiansen, Barnehagelærer: Ulrik Klena, Barne -og ungdomsarbeider: Torunn Wilhelmsen, barnehageassistent: Sigurd Soleng og pedagogressurs: Mona Mikalsen Base: Ørnfløya lavvo og Gråtind lavvo

Hei!

Nordtind er en av friluftsavdelingene i barnehagen vår. Fra høsten-22 er vi totalt 20 barn og 4 faste voksne på avdelingen og vi er stasjonert i to av lavvoene våre i fjæra, Ørnfløya og Gråtind lavvo.   Vi disponerer kjelleren i barnehagehuset noen fredager pluss at tussene (de eldste barna) har sin egen førskoleklubb oppe på barnehagehuset om torsdager. 3 av barna ble overflyttet fra Rautind avdelinga på barnehagehuset i Slettavegen i vår, 17 barn gikk på Nordtind i fjor og 2 helt nye barn er på gruppa denne høsten. Barna på Nordtind er i alderen 3-6 år.

I år som i fjor har vi et stort fokusområde og det er vennskap og sosial kompetanse. 8 av barna er førskolebarn og skal begynne på skolen neste høst. Det er viktig å skape gode relasjoner til de man skal begynne på skolen med slik at overgangen til skolen går lettere. Til våren starter barna på vennskapsgrupper, noe som er et helt unikt tilbud til barnehagene på Kvaløya. Her møter de barn fra andre barnehager som de skal begynne på skolen med. På denne måten blir de litt kjent før skolestart.

Vi som jobber i barnehagen vil jobbe aktivt med å legge tilrette for utviklingen av vennskap og sosialt fellesskap. Vi deler barna i mindre lekegrupper, gjerne inne i lavvoene eller vi går på turer med mindre gruppe barn. Her kan de oppdage og bygge nye vennskap, når leken får gode vilkår.

Temaene vi jobber med i løpet av barnehageåret er knyttet opp mot vårt eget årshjul og Rammeplanen. Vi tar også tak i det som opptar barna. Vi er mye ute i all slags vær og vi bruker naturen og nærmiljøet mye. Det er stor "friluftsglede" i vår barnehage, også siden vi har så fint uteområde i fjæra og nært til både skogen og fjæra. Ingenting er så spennende som å få leite under tangen og steiner og finne alt som lever der. Å lage akvarium og få undersøke krabber, sjøstjerne og tangsprell på nært hold er noe vi gjør ofte, når årstiden tilsier det.

På Nordtind har vi fokus på språkstimulerende aktiviteter. Bøkene låner vi fra Bokbussen som besøker oss en gang i måneden. Vi har vår egen sangkoffert med sangkort, for vi elsker å synge. Hverdagssituasjoner og lek situasjoner er viktige arenaer hvor vi kan jobbe med både sosial kompetanse og språkstimulering.