Nordtind

Barn: 24 barn, 4-6 år. Voksne: Pedagogisk leder: Ingvild Kristiansen, Barnehagelærer: Ulrik Klena, Barne -og ungdomsarbeider: Torunn Wilhelmsen, Barnehageassistent: Sigurd Soleng. I tillegg har vi fastvikar/ekstra ressurs Fredrik Knutsen og Støttepedagog Mona Mikalsen inne noen dager i uka. Base: Blåmann lavvo og Trehørningen lavvo

Hei!

Vi på Nordtind er fra høsten 2020 en av friluftsavdelingene i fjæra vår. Vi er tilsammen 24 barn og 4 faste voksne på avdelingen og vi er stasjonert i 2 av lavvoene i fjæra. Vi kommer også til å disponere fjærahuset om onsdager og noen ettermiddager utpå seinhøsten eller etter nyttår. Barna er satt sammen fra de tre tidligere friluftsgruppene Blåmann, Gråtind og Trehørningen. Barna på Nordtind er i alderen 4-6 år.

Vi har et stort fokusområde dette året og det er vennskap og sosial kompetanse. 18 av barna er førskolebarn og skal begynne på skolen neste høst. Det er viktig å skape gode relasjoner til de man skal begynne på skolen med slik at overgangen til skolen går lettere. Til våren starter barna på vennskapsgrupper, noe som er et helt unikt tilbud til barnehagene på Kvaløya. Her møter de barn fra andre barnehager som de skal begynne på skolen med. På denne måten blir de litt kjent før skolestart.

Vi som jobber i barnehagen vil jobbe aktivt med å legge tilrette for utviklingen av vennskap og sosialt fellesskap. Vi deler barna i mindre lekegrupper, gjerne inne i lavvoene eller vi går på turer med mindre barn. Her kan de oppdage og bygge nye vennskap, når leken får bedre vilkår.

Temaene vi jobber med i løpet av barnehageåret er knyttet opp mot vårt eget årshjul og Rammeplanen. Vi tar også tak i det som opptar barna. Vi er mye ute i all slags vær og vi bruker naturen og nærmiljøet mye. Det er stor "friluftsglede" i vår barnehage, også siden vi har så fint uteområde i fjæra og nært til både skogen og fjæra. Ingenting er så spennende som å få leite under tangen og steiner og finne alt som lever der. Å lage akvarium og få undersøke krabber, sjøstjerne og tangsprell nærmere er noe vi gjør ofte, når årstiden tilsier det.

På Nordtind har vi flerspråklige barn og med det et stort fokus på språkstimulerende aktiviteter, også når vi er i uterommet. Vi bruker dagtavle med små bildekort for visuell støtte i hva dagen bringer. Dette hjelper barna til å få oversikt og å bli selvstendig. Vår egen sang og rim og regle koffert er ofte i bruk. Fokusbarna blir løftet i samlinger og får være med å bestemme lydbok i hvilestunden.