28 kg søppel levert til Remix etter rydddagen Torsdag 3. mai

Takk til alle barn og voksne som har deltatt på ryddeaksjonen vår Torsdag 3. mai. Vi leverte inn 28 kg søppel til Remix som takker for innsatsen. Nå er området rundt barnehage et bra sted å være for mennesker og dyr. HUSK at ingen kan rydde alt, men alle kan rydde noe.