"kick off" for Brannvernuke med fellessamling med Bjørnis i dag

I dag var det fellessamling i fjærahuset med besøk av Bjørnis og brannkaninen. Vi danset og sang med Bjørnis. Samlingen ble avsluttet med brannøvelse i fjærahuset.