5-åringene besøkte brannstasjonen

Tussene besøkte brannstasjonen i dag. Vi fikk se på brannutstyr, krype i røyktunnell, spyle med brannslangen og vi ble heist 19 meter opp i lift. Og stor stas å få møte selveste Bjørnis.