Rautind på ekspedisjon

Rautind gikk på tur i nærområdet. På veien fant vi blåbær, trær i høstens farger og en DIGER benk :)