Ettåringene og kroppen

I løpet av oktober har vi på Hollenderen hatt temaet «Kroppen».

For ettåringene våre vil det si at de blir introdusert for nye (og gamle) sanseopplevelser, de får brukt og blir bevisst på kroppene sine, og kanskje lærer de noen nye kroppslige begrep i farten også. De voksne på avdelingen synger sanger som benevner kroppsdeler, er bevisst på språk i løpet av dagen, og tenker ut morsomme ting barna kan få oppleve - kanskje for første gang! 

En populær aktivitet har vært å tegne rundt kroppen til barna. Ved å gjøre dette får barna se sin egen størrelse, og de kan være med på å undersøke. De voksne er aktive deltakere, og er med på å undersøke mens vi benevner kroppsdeler og forteller om kroppen. Etterhvert blir kroppen klipt ut og hengt opp på veggen.