Ekstraordinært Årsmøte

Ekstraordinært årsmøte i Tusseladden Friluftsbarnehage blir torsdag 04 oktober fra kl 16 til kl 17

Barnehagen skal gå over til å bli et Samvirkeforetak og må i den forbindelse ha nye vedtekter. På årsmøtet i april ble det vedtatt at ett ekstraordinært årsmøte i høst skulle foreta det formelle vedtaket. Alle foresatte blir andelshavere i Samvirkeforetaket. Still opp på årsmøtet kl 16 på loftet i Tusseladden Friluftsbarnehage. Barnehagen er åpen til kl 17 så alle barn skal bli ivaretatt mens møtet foregår. Forslaget til nye vedtekter sendes ut innen torsdag 18 oktober