Vi reiser til Nordpolen

Ettåringene har funnet fram sleden og er på reise til nordpolen for å besøke nissen.