Vi markerte soldagen

Oppe på barnehagehuset markerte vi soldagen med fyr i bålpanna, kakao og solboller. Kjølen fremførte historien om "nordavinden og sola". Hollenderen og Blåmann barn og voksne fulgte nøye med. Selvfølgelig sang vi til sola, men den uteble denne dagen. Vi gleder oss til den viser seg.