Språklig eventyrstund på Brumm klubben

Barna fikk høre en samisk fortelling om kråka og reven. Vi brukte ulike rekvisitter og dette ble barna så inspirert av og fikk leke eventyret etterpå.