Høy vannstand i fjæra også. Rautind sjekker ut forholdene.