Med egen produserte fuglekikkerter sjekker vi om noen trekkfugler er kommet tilbake