Tussene har gått sin tredje topptur

Da har vi gjennomført tredje topptur! Det blei en fin høsttur til Eidhuken fra Kaldfjord Skole. Skogen var full av sopp, bær, lyng og nydelige høstfarger. Takk for turen!