Når skal barnet være hjemme fra barnehagen eller testes for covid-19.

Snørr? Slapp? Feber? Hoste? Det kan være vanskelig for dere som er foreldre eller jobber med barn å vurdere når barna skal være hjemme fra barnehagen eller skolen. Tromsø kommune har laget en oversikt over hvilke vurderinger som bør gjøres når barnehage- og barneskolebarn blir syke, og hva som blir neste steg: bli hjemme, kontakte lege, teste eller gå tilbake til barnehage eller skole? Dersom du syns det er vanskelig å følge pilene og boksene, står alt nøye forklart på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis-barn-har-akutt-luftveisinfeksjon/?term=&h=1