Trekkfuglene kommer tilbake til fjæra

Nå har vi laget fugleregistrering i fjæra og skal registrere når trekkfuglene kommer tilbake. Foreløpig har vi vel bare sett tjelden. Vi venter på grågåsa, linerla som vipper stjerten og alle de andre.