Fireåringene har morgensamling 💚

Fireåringene (Ole Brum gruppa) på Sørtind har morgensamling med Sabrina. De synger sammen og prater om hva de skal gjøre i dag. For å visualisere dagen bruker de «dagtavle», da er det enkelt for barna å se på tavla «Hva var det egentlig vi skulle i dag?»