1- og 2åringene på Kjølen har laget tjelden

På Kjølen jobber vi med trekkfugler. Her har barna laget sin egen tjeld med maling, papp og piperensere.