Høsten er kommet og avlinga vår er klar.

Kjølen og Rautind høster potet!