4-5 åringen, våre Ole Brumm barn har hatt livredning i sjøen idag

Flott vær fikk vi på denne dagen de har gledet seg til, lek i sjøen og livredning med bøye og Line.

I år har også 4-5 åringene fått vanntilvenning i basseng og gjort sine forberedelser til høstens vanntilvenningskurs. 
Idag var det tid å gå i 5-6 åringenes fotspor å få prøve seg i sjøen med lek og livredning med fult utstyr. 
En innholdsrik dag for de og det var stor glede og entusiasme.