3 åringene lærer om elefanter

Museklubben har hatt tema om FORUT og lært om elefanten