Ny sklia er innviet

Enderlig var dagen kommet og nysklia kunne tas i bruk