Basseng glede

Svømmeopplæring for 6 åringene er kommet godt i gang