MØRKETIDSTOG

Storavdelingene gikk mandag i mørketidstog for å markere at mørketida nå er over oss. .

Vi gikk opp til sykehjemmet med tussene i front. Tussene hadde på seg flotte stjernehatter som de hadde laget på kunstrommet tidligere i november. Da vi kom opp til sykehjemmet sang tussene "når vi tenner våre lykter" og Daniel, Henrik sammen med Ingvild gikk inn på sykehjemmet med to poser mørketidsboller.

Derfra gikk toget ned til fjæra, og der ble det servert boller og mørketidsdrikke.