Farger i mørketid

Sola har forlatt oss og vi ønsker mørketida velkommen