BAMSESYKEHUSET ER I GANG

I uke 44 (og uke 45 for Nasse Nøff-klubben) vil kunstrommet bli omgjort til et bamsesykehus. Da kan barna ta med seg en bamse, ei dukke eller lekefigur som trenger en helsesjekk. Kjenner den seg litt forkjølet? Er en av armene er litt løs? Eller kanskje synet svikter litt? På bamsesykehuset jobber det tre doktorer; dr. Lill, dr. Morten og dr. Kenneth. Målet med uka er først og fremst å inspirere og utvide barnas lek. Samtidig kan det kanskje være med på å ufarliggjøre lege- eller tannlegebesøk, og lære litt