BAMSESYKEHUSET

For to uker har kunstrommet i barnehagen omgjort til et bamsesykehus. Dit har alle barna i barnehagen tatt med seg egne kosedyr som de har tatt godt hånd om. Her er noen beskrivende bilder av leken som har foregått på sykehuset