salg for FORUT på Biblioteket

"Sukker og Løk kom og kjøp" lød det på Biblioteket da unger fra Tusseladden solgte kaker og boller til inntekt for FORUT. Hele 400 kr kom inn som skal sendes til Lines i Malawi