OPPTAKET 2012

Årets barnehageopptak står for døra

Søkerfristen for ny barnehageplass er gått ut og nå
venter hovedopptaket 26. mars. Tusseladden hadde også i år mange søkere, mer
enn 40 % av alle søkere hadde Tusseladden og Sørtind som et av alternativene.
Vi har dessverre ikke plass til alle. Vi håper likevel å kunne gi alle søsken
som har søkt plass.

Etter flere år hvor vi har økt barnetallet er vi nå
i ferd med å redusere og stabilisere oss på et noe lavere barnetall. Dette vil
skje gradvis blant annet er det usikkert om vi kan fortsette med egen avdeling
i nabohuset så for å sikre alle som har plass også videre vil vi ta inn svært
få barn over 3 år.