VINTERAKTIVITETER

Vi er i gang med vinterbarnfestivalen .

Selv om vi har mange slags vær for tiden har vi heldigvis
også hatt mye godt vintervær. Ungene har gått mye på ski og det er imponerende
hvor flinke selv de minste er til å balansere på ski. Uke 12 er det
vinterbarnfestival på Kvaløysletta. Dette er lang tradisjon som har sitt opphav
i den tiden Tromsø var en av flere Winter Cities byer. På Kvaløysletta har vi
gjort det til en festival hvor barnehager og skoler møtes på tvers til skilek,snøforming og lek ute i lag.

Vi har delt oss litt inn geografisk så vi samarbeider med Sandnessund skole og har vår åpning mandag19. mars kl. 10.15 ned på parkeringsplassen ovenfor fjæra. 7 klasse fra
Sandnessund kommer fra morgenen og lager akebakker og løyper og skal være
sammen med barnehagebarna hele skoledagen. Utover uka er mange ulike
arrangement og onsdagen er alle 6 åringene på den skolen de skal starte til
høsten og har aktiviteter sammen med sin fadderklasse. Nærmere informasjon om hver dag kommer på ukeplanen til avdelingene