FORSLAG TIL NY BARNEHAGELOV

Ny barnehagelov er ute på høring. Høringsfrist er 4 mai for barnehagene

Det er kommet forslag til ny barnehagelov « Til Barns beste» som p.t. er ute på
høring. I forslaget til ny lov er det foreslått endringer når det gjelder
bemanning generelt og særlig i forhold til pedagogisk bemanning. Blant annet
foreslås en fast bemanningsnorm hvor det legges opp til at det ikke skal være
mer enn 3 barn under 3 pr voksen og 6 barn over 3 pr voksen. Dette har vært
veiledende norm, men mange barnehager har økt barnegruppene uten å øke
personalet. Det er greit å vite at vi i Tusseladden allerede praktiserer en
slik norm, og at vi også har en pedagognorm mye høyere enn gjennomsnittet i
barnehager.

I framtidens barnehager skal 2/3 av personalet være utdannede førskolelærere mot
1/3 i dagens barnehager. Vi har også mange assistenter med barne- og
ungdomsarbeiderfaget og i den nye loven sies det at minimum 25 % av
assistentene skal ha slik utdanning. I Tusseladden er 50 % av assistentene
barne- og ungdomsarbeidere. Flere av de andre assistentene har annen
fagutdanning, flere på universitetsnivå. Det er et stabilt personale på
Tusseladden. Halvparten av de faste ansatte har jobbet her i 10 år eller
mer. Personalgruppa består av både unge
og gamle, kvinner og menn og vi har mye god kompetanse samlet.