Barnehagedagen 2014 Tussekoret besøker Sykehjemmet

Barnehagedagen 2014 sitt slagord er i år: "jeg har noe å si"! Med dette ønsker vi å synliggjøre demokrati og barns medvirkning som viktige deler av barnehagens innhold. Vi hadde lyst å synliggjøre litt av det vi jobber med ved å besøke Kvaløysletta sykehjem. Tussekoret, vårt eget sangkor ledet av kor- general Mona bestående av 23 barn gikk til sykehjemmet for å besøke avdelingene Håja og Blåmann. De sang flere sanger fra sitt repertoar, blant annet en samisk sang og solsanger. Etterpå ble det vafler og saft og en liten klem til oldemor.