Blåmann og Rautind har hatt brannøvelse i lavvoen

Hvis det begynner å brenne i lavvoen så er det greit å vite hva vi skal gjøre. Komme oss fort ut av lavvoen. Brannkaninen besøkte oss i fjæra en dag og da brannvarsleren på ryggen til brannkaninen begynte å ule, da var det bare å komme seg ut. Vi øvde oss på å slukke brann i fjæra med pulverapparat.