Brukerundersøkelse

Barnehagen gjennomførte en brukerundersøkelse i desember 2011. Undersøkelsen er gjennomført digitalt. Alle foresatte til barn i barnehagen fikk tilsendt lenke til området undersøkelsen var lagt ut.